Projektová špedícia s komplexným portfóliom služieb

Koordinovaná prepravná a zdvíhacia technika na riešenie mimoriadne ťažkých úloh

Prepravnú a zdvíhaciu techniku superlatívov využíva naše projektové oddelenie na mimoriadne ťažké náklady ako stĺpy, reaktory pre petrochemický priemysel a iné obrovské oceľové konštrukcie. Takýmto projektom často predchádzajú prípravné štúdie zamerané na prepravu a zdvíhaciu techniku, ktoré trvajú celé mesiace. Ich cieľom je nájsť ekonomicky a ekologicky najvýhodnejšiu kombináciu železničnej, cestnej a lodnej dopravy a skoordinovať zdvíhaciu techniku.

Pri veľkom finále sa po prepravách ťažkých nákladov, ktoré zavše vzbudzujú nemalý rozruch, často využívajú zdvíhacie zariadenia. Napríklad pásový žeriav s maximálnou nosnosťou 1 000 ton alebo vežové zdvíhacie zariadenia s lanovými zdvihákmi a zdvíhacie plošiny.

Jedno však majú tieto projekty spoločné – často dovedú človeka a techniku na hranice realizovateľných možností.