Manažment kvality

Náš štandard ako zaväzujúci normatív

S cieľom poskytovania služieb v stabilne vysokej kvalite zaviedla spoločnosť Felbermayr integrovaný systém riadenia, ktorého súčasťou sú programy na zabezpečenie kvality a programy bezpečnosti práce. Manažérske systémy sa nepretržite rozširujú na nové sídla a pravidelne sa podrobujú kontrolám vykonávaným akreditovaným certifikačným miestom (TÜV Austria). Starostlivosť o naše sídla a interné audity vykonávajú špeciálne kvalifikovaní zamestnanci. 

Základnou myšlienkou našich manažérskych systémov je nepretržité zlepšovanie našich procesov a služieb. Na úseku riadenia kvality optimalizujeme naše organizačné postupy. Vďaka nášmu systému riadenia bezpečnosti práce znižujeme nehodovosť, predchádzame pracovným úrazom a zabezpečujeme pracovné situácie. Umožňuje nám to vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov a s tým súvisiace plánovanie opatrení.
 

Označenie Firma
ISO 9001:2015 Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
SCCP:2011 Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
DVO (EU) 2019/779 Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
ISO 9001:2015 Felbermayr Deutschland GmbH
SCCP:2011 Felbermayr Deutschland GmbH
ISO 9001:2015 Felbermayr Slovakia, s.r.o.