Skladovanie ťažkých nákladov a nadrozmerných nákladov

Či už potrebujete voľnú plochu, alebo chránenú skladovú halu, ponúkame obe možnosti skladovania a koncovej prípravy ťažkých nákladov

Individuálne logistické služby vyžadujú flexibilné možnosti skladovania. Množstvo našich lokalít disponuje zodpovedajúcimi voľnými plochami, pultovými strechami a skladovými halami na skladovanie a koncovú prípravu ťažkých nákladov.

V prístave spoločnosti Felbermayr, ktorý sa nachádza v Linzi na Dunaji a je určený pre ťažké náklady, je pripravených viac ako 240 000 metrov štvorcových voľnej plochy a 58 000 metrov štvorcových halovej plochy na skladovanie. Disponujeme aj výkonným vybavením na zodpovedajúce uloženie ťažkých nákladov na miesto ich prechodného uskladnenia. Na montážne účely je areál vybavený halovými žeriavmi s nosnosťou do 350 ton. Máme preto ideálne predpoklady na skladovanie a koncovú prípravu priemyselných komponentov.

Podobne ako v Linzi, aj prístav pre ťažké náklady v Krefelde na rieke Rýn disponuje integrovanými možnosťami prekládok medzi železničnou, cestnou a lodnou dopravou. K dispozícii je takisto skladovacia a montážna hala s plochou 4 000 metrov štvorcových a kapacitou žeriavov 400 ton. V Krefelde je navyše možnosť výroby priemyselných obalov a žeriavových zariadení na prekládky hromadných a sypkých materiálov.