Oblasť vodnej prepravy

Ekologická logistika prepráv riečnymi loďami

Do kompletnej ponuky špeciálnych prepráv spoločnosti Felbermayr patrí okrem cestnej a železničnej dopravy aj lodná doprava. Vďaka tomu sme skompletizovali trimodálne portfólio špeciálnych prepráv a prepráv ťažkých nákladov.

V kombinácii a súhre vodnej dopravy s výkonným špeciálnym vybavením cestnej a železničnej dopravy realizujeme RoRo riešenia (z angl. roll-on, roll-off) s najvyššími prepravnými hmotnosťami a rozmermi. Miesta nakládky a vykládky pritom nie sú nutne viazané na existujúce prístavné zariadenia. Vykládka sa môže realizovať napr. s využitím špeciálnych tlačných remorkérov a dopravných rámp aj na voľnom mieste na rieke, ktoré sa nachádza v blízkosti miesta uloženia. Naša motorová loď na prepravu ťažkých nákladov „Horst Felix“ je ideálne prispôsobená na plnenie požiadaviek železničnej, cestnej a vodnej dopravy. Disponuje vyvažovacími nádržami, ako aj kotevnými pilótami a palubou s pracovnou plochou približne 500 metrov štvorcových.

Prepravy však nerealizujeme len po vodných cestách Európy. Vo vzdialenejších krajinách sa ťažké náklady prepravujú v spolupráci s medzinárodnými lodiarskymi spoločnosťami prostredníctvom zámorských nákladných lodí až do cieľovej krajiny. Po príchode na príslušné miesto je opäť k dispozícii komplexná logistika špeciálnych prepráv spoločnosti Felbermayr a možnosť prekládky na železničnú alebo cestnú dopravu.