Prepravy ťažkých nákladov po koľajniciach

Železničné prepravy ťažkých nákladov na nízkopodlažných vagónoch

Divízia ITB (Internationale Tieflader-Bahntransporte) sa špecializuje na špeciálne železničné prepravy. Od začatia poskytovania tejto služby v roku 1994 sme dosiahli podstatný míľnik na ceste k špeciálnemu poskytovateľovi služieb v oblasti železničnej, cestnej a vodnej dopravy. V odvetví železničnej dopravy dnes disponujeme rozsiahlym a flexibilným vysokovýkonným vybavením so špeciálnymi vagónmi od 6 do 32 náprav a nosnosťami až do 500 ton.

Modulárna konštrukcia našich vagónov je zárukou maximálnej flexibility v rámci praktického používania. Aj naše 32-nápravové vagóny umožňujú voliteľné vybavenie nízkopodlažnou ložnou plochou, strmeňovými a prekladacími nosníkmi, ako aj voliteľným bočným posunom a funkciou zdvíhania a spúšťania na prekonávanie prekážok.

Naša ponuka siaha od konštrukčného poradenstva podľa prepravovaného nákladu až po presné naplánovanie a optimalizáciu prepravy. V zásade zaisťujeme aj vybavenie všetkých schvaľovacích procesov, plánovanie, organizáciu a realizáciu prepravy. V prípade potreby naplánujeme a zrealizujeme aj prekládky v prípade kombinovaných prepráv s využitím železničnej, cestnej a lodnej dopravy v každej mysliteľnej kombinácii.