Spoločnosť Felbermayr

Preprava, zdvíhacia technika a stavebníctvo

Sme celoeurópsky kompetentný a výkonný partner a ponúkame riešenia najväčších prepravných problémov. S celkovo viac ako 3 000 zamestnancami v oblastiach cestnej, železničnej a vodnej dopravy, ako aj v segmente prenájmu žeriavov, pracovných plošín a zdvíhacích vozíkov a montáže ťažkých konštrukčných celkov dokazujeme každodenne svoje odborné znalosti a kompetentnosť.

V obchodnej oblasti stavebníctva kompletizujeme túto ponuku služieb výkonmi v segmente pozemného staviteľstva, inžinierskych stavieb, špeciálneho inžinierskeho staviteľstva, realizácie demolácií, ako aj odbytu štrku, až po prevádzkovanie hromadných skládok stavebného odpadu a poskytovanie rozsiahlych riešení v odvetví odpadového hospodárstva.

Spoločnosť Felbermayr zastrešuje činnosti v oblasti prepravy, zdvíhacej techniky a stavebníctva.