Impressum

Všeobecné firemné údaje na informačné účely

Vlastník média a vydavateľ:      Felbermayr Holding GmbH
Sídlo podniku:       Voralpenstraße 4, A-4600 Wels
Telefón:   +43 5 0695-0
E-Mail:   office@­felbermayr.cc
Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo súdu:   Wels/Oberösterreich
Identifikačné číslo firmy:   347483f
Predmet podnikania:   Prepravná a zdvíhacia technika, stavebníctvo, námorné logistické služby
Vlastník:   Gisela Felbermayr, DI Horst Felbermayr
Vedenie spoločnosti:   DI Horst Felbermayr, Andrea Felbermayr, Mag. Alfred Feldbauer
Dozorná rada:   Mag. Alfred Düsing (predseda dozornej rady), Georg Starhemberg (podpredseda dozornej rady),
​​​​​​​Gisela Felbermayr, Ingeborg Gratz-Neudecker, Mag. Georg Kirchmayr
Internetová stránka:   www.felbermayr.cc
Technická realizácia webovej lokality:   SIWA Online GmbH - špecialisti na obsah TYPO3
Základné zameranie internetovej stránky:   Informácia o podniku a jeho dcérskych spoločnostiach, ako aj poskytovaných službách.
Upozornenie:
 
  Z dôvodu jazykového zjednodušenia a lepšej čitateľnosti je potrebné všetky informácie
uvedené na tejto internetovej stránke chápať v neutrálnom rode.
     
Spoločnosť Krajina IČ DPH
Felbermayr Holding GmbH Rakúsko ATU65945515
Felbermayr GmbH Rakúsko ATU50560307
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG Rakúsko ATU55116109
Felbermayr Bau GmbH & Co KG Rakúsko ATU55116207
Bau-Trans GmbH Rakúsko ATU35759309
Sareno Objektisolierung Ges. m. b. H. & Co KG Rakúsko ATU43455408
IS Baubetrieb GmbH Rakúsko ATU68022203
Danner Landschaftsbau GmbH Rakúsko ATU67322836
WEST-ASPHALT Straßenbaugesellschaft m.b.H.  Rakúsko ATU41543905
Felbermayr Bulgaria EOOD Bulharsko BG175329295
Felbermayr Deutschland GmbH Nemecko DE121397233
Felbermayr Bau GmbH & Co KG Nemecko DE241498447
Wimmer Maschinentransporte GmbH Nemecko DE275194042
Hagn Umwelttechnik GmbH Nemecko DE281857912
Domarin Tief-, Wasserbau-, Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. Nemecko DE130953854
Domarin GmbH Schifffahrt-, Havarien-, Leichterungen Nemecko DE188829059
Erlenbacher Schiffswerft-, Maschinen- und Stahlbau GmbH Nemecko DE188829075
SGL GmbH Gerüst- und Liftvermietung Nemecko DE242872579
Felbermayr Polska Sp.z.o.o. Poľsko PL899273577
Felbermayr Romania S.R.L Rumunsko RO18265450
Felbermayr Slovakia, s.r.o. Slovenská republika SK2020281406
Felbermayr Transport- und Hebetechnik, spol.s r.o. Česká republika CZ63907127
Bau-Trans Kft. Maďarsko HU10225761

 

Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH vynaložila primerané úsilie, aby zabezpečila, že všetky informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke boli v čase poskytnutia správne a úplné. Napriek tomu môže dôjsť k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré sa ospravedlňujeme. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH neručí a neposkytuje záruku za informácie poskytované na tejto internetovej stránke, ako napr. hyperodkazy a iné obsahy, ktoré buď priamo alebo nepriamo využíva internetová stránka spoločnosti Felbermayr. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií bez predchádzajúceho oznámenia.  

Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH odmieta akúkoľvek záruku za nesprávne alebo chýbajúce informácie na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr, a preto sú všetky rozhodnutia, ktoré sa zakladajú na informáciách poskytnutých na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr, vo výhradnej zodpovednosti používateľa. Spoločnosť Felbermayr Holding GmbH odmieta akúkoľvek záruku za bezprostredné, konkrétne škody alebo následné škody alebo ostatné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s nepriamym alebo priamym používaním informácii poskytnutých na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr. Ak nie je uvedené niečo iné, autorské práva vzťahujúce sa na všetky dokumenty a použité materiály poskytnuté na internetovej stránke spoločnosti Felbermayr sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Felbermayr Holding GmbH.  

Vzhľadom na všetky práva (napr. vlastníctvo, priemyselné ochranné práva, autorské práva) sa nikomu neudeľuje licencia ani iné právo. Rozmnožovanie dokumentov je povolené len na súkromné a informačné účely a každé iné rozmnožovanie alebo každé iné použitie je výslovne zakázané. Používanie označení (napr. značky, logá), nezávisle od použitia symbolu ® alebo ™, je výslovne zakázané. Všetky uvedené právne úpravy sa vzťahujú aj na softvér, ktorý sa dá priamo alebo nepriamo aktivovať alebo používať z internetovej stránky spoločnosti Felbermayr. Ak hyperodkazy umožňujú prístup na softvér tretích strán, platia regulácie príslušného poskytovateľa a musia sa dodržiavať jeho právne ustanovenia. Každý používateľ internetovej stránky Felbermayr, ktorý poskytne informácie spoločnosti Felbermayr Holding GmbH, súhlasí s tým, aby mala spoločnosť Felbermayr Holding GmbH neobmedzené práva na tieto informácie a aby ich mohla spoločnosť Felbermayr Holding GmbH použiť akýmkoľvek požadovaným spôsobom. Informácia poskytnutá používateľom nepodlieha povinnosti utajovania. Osobné údaje používateľa podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov (DSG) a spol. Felbermayr Holding GmbH ich použije len v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné na osobnú starostlivosť alebo udržiavanie kmeňových údajov zákazníkov.