Powerin Motion

Dynamika v oblasti prepravnej a zdvíhacej techniky, ako aj v staviteľstve

Felbermayr – európska rodinná spoločnosť

Rodinná spoločnosť pôsobí vo viacerých obchodných oblastiach, ktoré sa navzájom vynikajúco dopĺňajú a vyznačujú sa výraznou orientáciou na zákazníkov: preprava a zdvíhacia technika na jednej strave a stavebníctvo na strane druhej. Spoločnosť Felbermayr je už roky úspešne etablovaná v týchto oblastiach ako poskytovateľ komplexných služieb.

Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec na tom pracujú dennodenne – pretože sa chceme neustále zlepšovať!
 

Magazín holdingu Felbermayr ako listovací katalóg

K vydaniu

Tu si môžete prevziať listy údajov a pracovné diagramy
k našim pracovným plošinám a zdvíhacím vozíkom.

Čítať ďalej

Transformator wird auf Schiene transportiert

Začiatkom septembra odštartovali oddelenia firmy Felbermayr pre medzinárodnú nízkoplošinovú…


Čítať ďalej