RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA SO SPOL. HAEGER & SCHMIDT LOGISTICS

Vitajte na palube

Spoločnosť Haeger & Schmidt Logistics sa špecializuje na logistické riešenia prepráv po Rýne a všetkých európskych vnútrozemských vodných trasách. Táto firma, ktorá je súčasťou spoločnosti Felbermayr Holding, má 120 zamestnancov a niečo vyše 100 lodí.

Spektrum poskytovaných výkonov zahŕňa okrem vnútrozemskej lodnej prepravy aj projektovú logistiku nadrozmerných a ťažkých nákladov, multimodálne riešenia veľkých projektov, medzinárodnú riečnu a námornú prepravu, ako aj prekládku a skladovanie.