Montáž ťažkých konštrukčných celkov/ukladanie

Komplexný servis až po realizáciu základov

U nás sa preprava ťažkých nákladov nekončí na mieste vykládky. Špeciálna preprava sa stáva komplexným servisom zameraným na požiadavky zákazníka až pri zaručení dokonalej manipulácie s ťažkými bremenami. Tento proces sa začína odborným plánovaním presunu a sťahovania strojov a priemyselných komponentov.

Naše kvalifikované tímy zaisťujú bezpečnú demontáž a montáž tých najťažších nákladov. Do tejto kategórie patria okrem iného reaktory a zásobníky, ako aj kolóny na použitie v priemysle. Ako montážna firma s celoeurópskou pôsobnosťou však disponujeme aj dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie základov pre komponenty elektrární.

Predpokladom na úspešnú realizáciu je však aj disponovanie vysokokvalitným technickým vybavením. Popri vysokovýkonných žeriavoch poskytujeme aj všetky druhy hydraulických zdvíhacích zariadení, ako sú zdvíhacie plošiny, lanové zdviháky, mobilné plošiny, ako aj posuvné systémy a vzduchové vankúše.