Prevzatie firmy v Poľku spečatené špeciálnou železničnou prepravou Slider

Prevzatie firmy v Poľku spečatené špeciálnou železničnou prepravou

 

2021/01/08 | Železničná preprava transformátora vážiaceho 220 ton spečatila prevzatie poľskej dcérskej firmy francúzskeho koncernu Daher spoločnosťou Felbermayr začiatkom januára 2021. Špeciálna železničná preprava sa uskutočnila pomocou vagóna ITB. Za vedenie projektu zodpovedal vedúci dcérskej spoločnosti Felbermayr v Poľsku, Karol Świercz.

Úsek ITB spoločnosti Felbermayr, ktorý je zodpovedný za špeciálnu železničnú prepravu, prevádzkuje už od roku 2004 pobočku vo Vroclavi. Vďaka prevzatiu Daher Projects a príslušnej pobočky v Poznani spoločnosť Felbermayr značne rozšírila svoju oblasť pôsobenia v Poľsku. Dôvod na veľký optimizmus vidí vedúci úseku ITB Thomas Grabuschnigg aj v tom, že dlhoročný vedúci Daher Projects, Karol Świercz, bude viesť úsek špeciálnej železničnej prepravy v Poľsku aj v rámci spoločnosti Felbermayr.

Tesné časové okno pre prekládku

Východiskovým miestom pre železničnú prepravu zhruba dvanásťmetrového meniča napätia bol závod v Lodži. Cieľom bola transformátorová stanica severovýchodne odtiaľ, v meste Pątnów. „Železničná preprava mala byť v rozsahu bežných požiadaviek“, rozpráva pán Świercz, ktorý spolu s pánmi Grabuschniggom a Wolfgangom Schellererom tvorí vedenie podniku v Poľsku. Takto mohol 20-nápravový vagón s nosnými konštrukciami s prekladacími nosníkmi prepraviť transformátor v priebehu niekoľkých dní na miesto určenia. Tam však začal technicky náročný proces: „Z dôvodu obmedzených priestorových pomerov sme nemohli transformátor preložiť z koľajovej osi na cestu, pretože na to nepostačovala dĺžka koľaje“, poznamenal Świercz a poukázal na náročný pracovný postup so zapojením dvoch samohybných vozidiel (SPMT). Následne sa využila možnosť transverzálnej jazdy samohybných vozidiel. Proces preloženia sa nakoniec uskutočnil pod uhlom 90°. Zatiaľ čo sa zadná polovica vagóna s nosnými konštrukciami posunovala po prekladacej koľaji, na špici rolovalo samohybné vozidlo pod uhlom 90° voči koľaji smerom k druhému bodu zloženia. Po dorazení do polohy bola preložená zadná strana, takže bola cestná súprava kompletná. Na tieto práce bolo k dispozícii tesné, niekoľkohodinové časové okno, aby sa prevádzka na prípojnej koľaji blokovala len na krátky čas. Vďaka dobrému plánovaniu pána Świercza a „Method statement“ bolo možné splniť časové požiadavky. „Napriek tomu to bola výzva“, komentuje pán Świercz postup pri tejto špeciálnej prekládke, ktorý je potrebný len zhruba raz za desať rokov a tentokrát sa musel uskutočniť dokonca aj pod veľkým časovým tlakom.

Následná preprava nadrozmerného nákladu po ceste do transformátorovej stanice s dĺžkou menej ako jeden kilometer pomocou nadstavby s nosnými konštrukciami a SPMT bola „štandardne ťažká“. Do toho sa počíta napríklad prekonanie podjazdu s prejazdovou výškou 4,6 metra so 4,5 metra vysokým špeciálnym nákladom a prejazd cez početné ostré zákruty. Stavebné základy pre transformátor v transformátorovej stanici vyhotovil tím úseku Montáž ťažkých konštrukčných celkov spoločnosti Felbermayr z Linzu.

Markus Lackner

m.lackner@­felbermayr.cc
Prejsť na prehľad